Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava poljoprivredne proizvođače koji planiraju podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu u 2015. godini iz federalnog proračuna, da su dužni podnijeti obrazac P-1 – prijava početka proizvodnje, a što je propisano važećim Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine FBiH“, 60/14 i 75/14).


Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za biljnu proizvodnju su sljedeći:

– proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž) – 15.05
– proizvodnja stočnog ječma i tritikala – 15.05.
– proizvodnja silažnog kukuruza- 31.05.
– proizvodnja uljarica ( uljana repica, suncokret, soja) – 31.05.
– proizvodnja povrća – 31.05.
– proizvodnja heljde – 30.06.
– proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja- 30.06.
– proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica, ječam, raž, tritikale, heljda i zob) – 30.05.
– proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta – 30.06.
– proizvodnja sjemenskog krumpira – 30.06. 

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za animalnu proizvodnju su sljedeći:
– proizvodnja goveđeg mesa- za početak tova u roku od 5 dana od useljenja posljednjeg grla u turnus
– uzgoj rasplodnih junica – 01.09.
– sustav krava-tele – 01.09.
– uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)-15.05.
– proizvodnja svinjskog mesa- u roku od 5 dana od dana završetka karantene( grla iz uvoza), odnosno od useljenja posljednjeg grla ( praseta) u turnus
– uzgoj rasplodnih krmača – do 31.05.
– košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica-15.05.

Poljoprivredni proizvođači su dužni dostaviti ažuriranu listu stoke iz RPG uz P-1 Obrazac za animalnu proizvodnju odnosno ažuriranu listu korištenja poljoprivrednog zemljišta iz RPG uz P-1 Obrazac za biljnu proizvodnju. Obrasci trebaju biti uredno i čitko popunjeni sa svim podacima koji se u istom traže.

Obrasci P-1 sa ažuriranim listama RPG predaju se Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u Pisarnici (soba broj 3)

Za sve ostale informacije možete se obratiti na tel/fax 034-200-364.

Obrazac P-1 za biljnu proizvodnju možete preuzeti OVDJE
Obrazac P-1 za animalnu proizvodnju možete preuzeti OVDJE