Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve Korisnike lovišta, koji gospodare lovištima na području Hercegbosanske županije da su za vrijeme trajanja prirodne nesreće, koju je proglasila Vlada Hercegbosanske županije, u cilju zaštite divljači u lovištima, dužni poduzimati sljedeće mjere:
 
–    Postupati sukladno članku 57. stavku 1. točki 1. Zakona o lovstvu F BiH kojim je propisano da je ‘‘Divljač zabranjeno uznemiravati i loviti u vrijeme kada je na prostoru na kome je divljač ugrožena poplavom, snijegom, požarom, poledicom i drugim prirodnim nesrećama’‘;
–    Vršiti pojačanu kontrolu u lovištima i poduzimati mjere zaštite i spašavanja divljači, čije je preživljavanje zbog izrazito niskih temperatura, visokog snježnog pokrivača (visina snijega iznad 40 cm) i ledene pokorice naročito ugroženo;
–    Intenzivirati kontrolu i reguliranje brojnosti predatora: vuka i lisice samo u mjeri neophodnoj za sprječavanje šteta koje isti mogu počiniti ljudima ili njihovoj imovini;
–    Osigurati dovoljne količine hrane za zimsku prehranu divljači;

Navedene mjere prestaju važiti danom prestanka važenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Hercegbosanske županije uzrokovane velikim snježnim oborinama i niskim temperaturama.