Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije uputilo je obavijest općinskim odjelima gospodarstva o obvezi prijave plana proizvodnje za poljoprivredne proizvođače koji planiraju u idućoj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih poticaja. Naime, sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( „Službene novine F BiH“, broj 42/10) i čl. 8 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodni („Službene novine F BiH“, broj 45/11 i 54/11), propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine. Prijava se podnosi na Obrascu Prijave plana proizvodnje (PPP) koji se nalazi u privitku naprijed navedenog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio. Također, u  čl. 8 stavak 3. istog Pravilnika je propisano da klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj.
Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti kod svih općinskih odjela gospodarstva, resornom ministarstvu ili OVDJE.