Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da je zbog najavljenih oborina i stvaranja pogodnih uvjeta za ostvarivanje infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) u voćnjacima gdje se stabla nalaze u stadiju pojave prvih listića i tzv. balona, poželjno izvršiti preventivnu zaštitu jednim od fungicida: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP, Polyram DF, Ziram 76 WG, Chorus ili nekim drugim pripravkom registriranim za ovu namjenu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!