Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da koštićave voćne vrste u ovisnosti od lokaliteta i sortimenta ulaze u fenofazu cvatnje. Stoga je na voćkama gdje je otvoreno 20% cvjetova potrebno izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilialaxa).

U tu svrhu treba koristiti jedan od pripravaka: Signum DF, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG, Difcorililndar 5 EW.

U slučaju da se nastave nepovoljni vremenski uvjeti tretiranje je potrebno ponoviti u fazi opadanja latica.

Kada korovi u nasadima voća postignu visinu od 15-20 cm potrebno ih je uništiti primjenom jednog od herbicida na osnovi glifosata.

Prilikom tretiranja herbicidi ne smiju dospjeti na zelene dijelove voćnih stabala niti se smiju primjenjivati u mladim nasadima voćaka.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!