zgrada vladeMinistarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava poljoprivredne proizvođače da je dana 28.09.2016.godine u „Službenim novinama FBiH“, broj:76/16 objavljen „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji“.

U članku 26.a navedenog Pravilnika navedeni su uvjeti za ostvarenje prava na novčanu potporu “Mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka“.

Članak 26a.

Mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka (1) Pravo na novčanu potporu za mliječne krave koje su u sustavu otkupa mlijeka ima klijent koji pored općih uvjeta propisanih člankom 11. ovoga Pravilnika ispuni i sljedeće posebne uvjete:

 

 1. a) u uzgoju ima najmanje tri mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka,
 2. b) starost grla u vrijeme pravljenja zapisnika mora biti najmanje 24 mjeseca,
 3. c) posjeduje ugovor sa registriranim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko,
 4. d) posjeduje mliječni karton na gospodarstvu za svako grlo od kojeg se isporučuje mlijeko otkupljivaču ili prerađivaču,
 5. e) provodi mjere sukladno Naredbi o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja na temelju Zakona o veterinarstvu BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02) i njihovu provedbu u tekućoj godini na temelju kojeg nadležna veterinarska organizacija izdaje Potvrdu o provedenim obveznim mjerama,
 6. f) podnese prijavu početka proizvodnje županijskom ministarstvu na Obrascu P-1 najkasnije do 31.01. tekuće godine, (a za 2016. godinu Obrazac P-1 se podnosi najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika i Zapisnik –ZAP koji je već sačinjen za mjeru “Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka”), koji se ulaže u predmet.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje na Obrascu P-1 i kopiju već sačinjenog zapisnika – ZAP za mjeru “Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka” uložiti u predmet (ovaj stavak se ne odnosi na 2016. godinu).

(3) Za ostvarenje prava na novčanu potporu klijent najkasnije do 10.04. tekuće godine (za 2016. godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika) dostavlja županijskom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

 1. a) popunjen Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu (Z-1),
 2. b) putovnice goveda (original putovnice klijent mora imati na farmi),
 3. c) ugovor sa registriranim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje mlijeko,
 4. d) potvrdu o provedenim obveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija),
 5. e) potvrdu o izmirenim obvezama sukladno članku 11. stavak (1) točka j) ovoga Pravilnika.

(4) Županijsko ministarstvo najkasnije do 01.05. tekuće godine (a za 2016. godinu najkasnije u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika), dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan člankom 9. ovoga Pravilnika i obračun koji sadrži pojedinačne obračune za klijente na ovjerenom obrascu za animalnu proizvodnju.

(5) Obračun novčane potpore za mliječne krave se vrši na temelju podataka iz zapisnika- ZAP i broja zdravih grla iz Potvrde o obveznim mjerama.

(6) Uz obračun iz stavka (4) ovoga članka potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz stavka (3) ovoga članka sukladno članku 9. stavak (4) ovoga Pravilnika.

Kao što je naprijed navedeno, rok za podnošenje P1-obrasca je deset (10) dana od dana stupanja na snagu „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji“, a isti je stupio na snagu 29.09.2016.godine.

Obrazac P-1 možete preuzeti OVDJE ili u Pisarnici Vlade HBŽ (soba broj 3).

.