wheat-harvester-969x650Županijsko Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava, obavještava poljoprivredne proizvođače da je Vlada Federacije BiH, na svojoj 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, usvojila Program novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu.

Programom su definirani opći i posebni kriteriji, modeli potpore animalnoj i biljnoj proizvodnji s raspodjelom sredstava i vrsta proizvodnje koje će se poticati s iznosima sredstava po jedinici mjere (lit, ha, grlo).

Program novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu je objavljen 25.03.2016.godine („Službene novine F BiH“,broj 23/16) i isti se može preuzeti na službenoj web. stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva www.fmpvs.gov.ba

 

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za biljnu proizvodnju 

– proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž) – 15.05.
– proizvodnja ječma, zobi i tritikala – 15.05.
– proizvodnja silažnog kukuruza – 31.05.
– proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) – 31.05.
– proizvodnja heljde – 30.06.
– proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – 30.06.
– proizvodnja povrća – 01.05.

Proizvodnja sjemena

– proizvodnja sjemena strnih žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, tritikale i heljda) -15.05.
– proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta – 30.06.
– proizvodnja sjemenskog krumpira (osnovno sjeme i sjeme I SR) – 30.06.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za animalnu proizvodnju 

– proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi – u roku od pet dana od useljenja posljednjeg grla (teleta) u turnus, od kada se računa početak turnusa
– uzgoj goveda u sustavu krava-tele – 01.09.
– uzgoj rasplodne stoke-rasplodne junice – 01.09.
– uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) -15.05.
– proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja –u roku od pet dana završetka karantene (za grla  iz uvoza), odnosno trenutka useljenja posljednjeg grla (praseta) u turnus (od kada se računa početak turnusa)
– uzgoj rasplodne stoke (krmača) – 31.05.
– košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – 31.05.

Uz P-1 obrasce klijenti su dužni dostaviti, ovisno o vrsti proizvodnje za koju vrše prijavu početka proizvodnje, listu korištenja poljoprivrednog zemljišta i listu stoke iz Registra poljoprivrednih gospodarstava, koji se vodi u općinskim službama, nadležnim za poslove poljoprivrede.

Za sve ostale informacije o proizvodnjama koje nisu ovdje navedene, a za iste namjeravate podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu,ukoliko su propisane Odlukom, možete se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na tel/fax 034-200-364.