Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije organizira stručno predavanje s temom „Tehnologija uzgoja lijeske“, koje će se održati u petak, 03.03.2017. godine u PTC Forum, s početkom u 1400 sati.

Predavač je dr.sc. Mirsad Kurtović,profesor na Poljoprivredno-Prehrambenom fakultetu Sarajevo. Nakon stručnog predavanja, planira se održati i terenska radionica, gdje bi se  praktično pokazalo kako i na koji način vršiti rezibu lijeske.