zgrada-federacije-bihVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati u 2016. godini na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete.

Obrasci za interventna sredstva po transferima:

– TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
 – TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
 – TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
 – TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
 –  TRANSFER ZA MLADE
 – TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH

Tekst za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: http://www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi/595-interventna-sredstva-za-2016-godinu.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2016. godine.

Programe/projekte je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta- Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ – „Naziv transfera“.