USAIDMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve zainteresirane da je u okviru USAID-ovog Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) otvoren program potpore, o kojem se sve potrebne informacije mogu pronaći na slijedećem linku: http://farmabih.ba/bs/press/pozivi/grantovi