Na sjednici Skupštine Hercegbosanske županije, održanoj 19. 7. 2021. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i isti je stupio na snagu danom donošenja.

Navedenim Zakonom je propisano da će uvjete i kriterije dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup na prijedlog Županijskog ministarstva uz prethodno mišljenje općina/grada Odlukom propisati Vlada Hercegbosanske županije, kao i da će Županijsko ministarstvo Pravilnikom propisati visinu početne zakupnine i visinu najviše dozvoljene ponuđene zakupnine uz prethodno mišljenje općina/grada. Oba mišljenja je općina/grad dužna dati u roku od petnaest (15) dana. Sukladno navedenom, Županijsko ministarstvo je izradilo prijedlog navedene Odluke i prijedlog navedenog Pravilnika i uputilo općinama/gradu na mišljenje. Donošenjem navedene Odluke i Pravilnika ispuniti će se zakonski preduvjeti za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup.

Isto tako, propisano je da će se postupci davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države završiti po proceduri koja je važila do stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno primjenjujući kriterije propisane člankom 104. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 2/10), s tim da u postupcima u kojima nije donijeta Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, općinski načelnik/gradonačelnik prije donošenja Odluke dužan je zatražiti  prethodnu suglasnost Županijskog ministarstva, a ugovor o zakupu sklopiti će sukladno odredbama ovog Zakona načelnik/gradonačelnik.