pvsMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da su dužni sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine F BiH“, broj 42/10) i čl. 6 stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH“, broj 60/14, 75/14 i 76/16), izvršiti prijavu planirane proizvodnje za iduću godinu, na propisanom Obrascu prijave plana proizvodnje (Obrazac PPP).

Prijava planirane poljoprivredne proizvodnje za iduću 2017. godinu podnosi se županijskom resornom ministarstvu najkasnije do 15. 11. tekuće godine, na propisanom PPP obrascu, koji možete preuzeti u Pisarnici Vlade Hercegbosanske županije (soba br. 3) ili OVDJE.

Klijent je dužan popuniti čitko sve podatke koji se traže po PPP obrascu (precizirati vrstu proizvodnje i količinu)