Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u suradnji sa općinskom Udrugom pčelara „LI-VRISAK“, organizira edukativno predavanje za pčelare i sve poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja kao i proizvođače ratarskih kultura, koje će se održati 10.ožujka 2018.godine s početkom u 12 sati, u Hotelu Park u Livnu, a predavač je prof.dr.sc. Nezir Tanović.

Tema predavanja je:

  1. Ljekovito i aromatično bilje u funkciji pčelinje paše (aspekti facelije, heljde i drugih medonosnih biljnih vrsta)
  2.   a) samoniklo ljekovito bilje
  3.   b) plantažni uzgoj
  4.   c) prerada ljekovitog i aromatskog bilja
  5.   d) aspekti ekološke certifikacije
  6.   e) zdravstveni aspekti
  7.   f)  tematika profitabilne proizvodnje u ratarstvu i krmnom bilju.

Pozivaju se svi pčelari i poljoprivredni proizvođači da sudjeluju na ovom  predavanju kako bi stekli nova znanja o uzgoju medonosnih biljnih vrsta i razmjenom iskustava doprinijeli postizanju boljih rezultata u proizvodnji meda i ljekovitog i aromatičnog bilja.