Danas je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, ministar Ilija Šljivić sa svojim suradnicima, održao sastanak s načelnikom Općine Kupres Pericom Romićem i njegovim suradnicima i v.d. direktorom društva P.P.“ KUPREŠKO POLJE“ d.o.o. Kupres Borom Jelićem.

Na sastanku se razgovaralo o Ugovorima o zakupu potpisanim od strane društva P.P. “KUPREŠKO POLJE“ d.o.o. Kupres u periodu od 1998.-2002. godine i o potrebi njihovog usklađivanja s važećim zakonskim propisima.

Dogovoreno je da se u narednom periodu poduzmu određene aktivnosti, prije potpisivanja Aneksa na predmetne Ugovore i da se dosadašnja uspješna suradnja Općine Kupres i ovog Ministarstva nastavi i u narednom periodu.