IMG_0040Danas, 18. srpnja 2016. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u Livnu nakon polaganja prisege izvršeno je svečano uručenje Povelje o imenovanju notara sa službenim sjedištem u Tomislavgradu gospodinu Predragu Kelavi, a koji će notarsku službu obavljati za općine Tomislavgrad i Kupres, sve to nakon provedenog javnog natječaja za izbor notara u Tomislavgradu i Drvaru. ‘Uručenjem Povelje”, kako je naglasila Ministrica Mirjana Stojsavljević-Petraković, ”stvoreni su preduvjeti za dostupnijom i funkcionalnijom notarskom službom, odnosno dostupniji pristup građana notarskim uslugama. Prvenstveno građana općina Tomislavgrad i Kupres, a podredno i cijele Hercegbosanske županije”.

Naime, u Hercegbosanskoj županiji, kao prostorno najvećoj u Federaciji BiH, od 2007. godine egzistira samo jedan notar, iako je sukladno važećim propisima predviđeno pet notara. Imajući u vidu objektivne poteškoće, kako one funkcionalne (šest općina, veliki teritorij, broj stanovnika), tako i one normativne, Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u veljači tekuće godine raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje dva notara i to jednog sa sjedištem u Tomislavgradu, a drugog u Drvaru. Kako za poziciju notara u Drvaru nije bilo prijavljenih kandidata, uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva pravde izvršen je izbor g. Predraga Kelave za notara u Tomislavgradu.

Nakon uručenja Povelje počinje teći rok od šezdeset dana u kojem je imenovani notar obvezan osposobiti i opremiti prostorije u kojima će obavljati notarsku službu i pružati notarske usluge.