Na posljednjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj 25. srpnja 2013. godine donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“  utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu.

Sredstva za realizaciju ovoga Programa planirana su u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM, a vrste potpora i iznosi koje će se financirati su sljedeće:
– Sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka 720.000,00 KM;
– Sufinanciranje troškova ishrane osnovnog stada ovaca i koza 191.000,00 KM;
– Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica 41.000,00 KM;
– Proizvodnja konzumnih jaja 8.000,00 KM;
– Subvencioniranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 20.000,00 KM, te rezerva 20.000,00 KM.

Stoga, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve poljoprivredne proizvođače s područja županije, koji su u 2013. godini ostvarili poljoprivrednu proizvodnju, da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu resornom ministarstvu.
Zahtjevi s kompletnom dokumentacijom, koja je propisana Programom, podnose se u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u uredu broj 3 (pisarnica) i to prema rokovima navedenim u Programu za određenu vrstu novčane potpore.

Program utroška sredstava tekućih transfera „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu možete preuzeti OVDJE,
Zahtjev za ostvarivanje prava na županijsku novčanu potporu OVDJE i Obračun novčane potpore za sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka OVDJE.
Program i navedene Zahtjeve možete preuzeti i u rubrici Trenutni poticaji.