U Neumu je, od 31. 5. do 03. 6., održano jedno od najvećih savjetovanja iz krivično-pravne oblasti u Bosni i Hercegovini, u orgaznizaciji Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj podržali su USAID, Vijeće Europe, Ministarstvo pravde SAD-a, Odjeljenje za međunarodnu borbu protiv narkotika i vladavinu prava Ministarstva vanjskih poslova SAD-a (INL), te Centri za edukaciju sudaca i tužitelja FBiH i RS-a. Tema ovog događaja bila je Izazovi pravosuđa u procesuiranju novih i tradicionalnih oblika kriminaliteta. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave , predsjednici Općinskog i Kantonalnog suda Livno, glavni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno, te suci i tužitelji.