Stručni kolegij Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na čelu s ministrom Ilijom Šljivićem je na svojoj redovitoj sjednici utvrdio smjernice rada ovoga ministarstva za 2014. godinu.
Na sjednici je dogovoreno da se Izvješća o radu ministarstva za 2013. godinu, kao i Operativni plan i program za 2014. godinu, izrade do kraja mjeseca siječnja tekuće godine.

Utvrđeno je da se problematika izrade Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji predvidi u prvom kvartalu ove godine, obzirom da se očekuje da će se Proračun Hercegbosanske županije donijeti u tom periodu, koji je uvjet za donošenje programa poticaja u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Isto tako, donesena je Odluka za izradu Županijskog operativnog plana obrane od poplava, te je pokrenuta inicijativa za provođenje mjera i aktivnosti za izradu Zakona o vodama Hercegbosanske županije, kojeg do sada ova županija nije imala. Dati su rokovi oko formiranja povjerenstva za izradu spomenutih akata, a ministar je zatražio da to bude najkasnije do 15 siječnja 2014. godine.

Dogovorena je izrada županijskog Zakona o lovu Hercegbosanske županije s čijim bi aktivnostima trebali krenuti početkom mjeseca veljače 2014. godine. Zakon o šumama, koji je u županijskoj skupštini usvojen u formi nacrta, sačinjen je u formi prijedloga tako da se njegovo usvajanje očekuje u prvom kvartalu tekuće godine.

Sa dosta uspjeha pokrenute su aktivnosti oko poštivanja Odluke o radnome vremenu Hercegbosanske županije, dogovorene su smjernice za smanjenje potrošnje goriva, smanjenje troškova tehničkog održavanja vozila, te drastično smanjenje sredstava koja se izdvajaju po osnovi rada povjerenstava unutar ministarstva pa i šire.

Pored navedenoga, raditi će se i na ostalim aktivnostima koje su predviđene Programom rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije koje će pridonijeti racionalizaciji poslovanja i dodatnim uštedama.