Danas je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ilija Šljivić primio u svome uredu predsjednika uprave ŠGD Hercegbosanske šume Draška Brnića.
Povod ovom sastanku je inicijativa ministra Šljivića za unapređenjem i ostvarenjem dobrih i korektnih odnosa između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ŠGD Hercegbosanskih šuma, koji su u svome radu usko vezani.

Ministar Šljivić zatražio je od gosp. Brnića da se ministarstvu ubuduće dostavljaju Izvješća o radu, Plan poslovanja za naredni period, Izvješća o radu NO društva, te Skupštine društva kao izvršnog tijela Hercegbosanske županije.
Isto tako raspravljalo se o obvezama ŠGD i potraživanjima od strane kupaca koji su imali potpisane ugovore o kupoprodaji drvnih sortimenata, kao i količini drvnih sortimenata koji su planirani za prodaju kupcima.
Ministar Šljivić je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima prodaje od 427.000 kubičnih metara drvnih sortimenata koje je ovo gospodarsko društvo ostvarilo u 2013. godini.

Pored toga razgovaralo se i o prijedlogu Zakona o šumama pri čemu je istaknuta potreba za njegovim što bržim donošenjem i stavljanjem u funkciju. Da bi se to odradilo potrebito je održati još jedan radni sastanak na kojemu će nazočiti predstavnici resornog ministarstva, ŠGD HB šume i predstavnici politike, kako bi se do kraja iskristalizirao postotak šumskog doprinosa koji se uplaćuje općinama na kojima se vrši eksploatacija drvnih sortimenata.

Predsjednik uprave Draško Brnića izrazio je zadovoljstvo davanjem suglasnosti resornog ministarstva na donošenje šumske gospodarske osnove u šumariji Livno, te pokrenutom aktivnošću radi donošenja iste u šumariji Glamoč.

Na kraju je dogovorena redovita suradnja između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i ŠGD Hercegbosanske šume.