Protekloga je tjedna ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Ilija Šljivić posjetio poljoprivredne proizvođače u općini Tomislavgrad.

U sklopu Plana i programa rada ministarstva za 2014. godinu, obilaska i sagledavanja stvarnog stanja na terenu, ministar Šljivić je posjetio poljoprivredne proizvođače, odnosno farme krava u selima Stipanići i Kovači, te nekoliko obiteljskih posjeda u selu Rašćani koji se bave uzgojem ovaca.

Vlasnici dviju farmi krava, Džemo Hadžić i Ivan Perković, upoznali su ministra s problemima s kojima se svakodnevno susreću. Ističu kako način raspodjele poticajnih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije nije zadovoljavajući, te da bi se novci ubuduće trebali raspodijeliti po litri mlijeka a ne po grlu, kao i problem naplate poticajnih sredstava od strane Federalnog ministarstva za 2012. i 2013. godinu.

Nezadovoljstvo načinom raspodjele poticajnih sredstava iz županijskog proračuna iskazali su i poljoprivrednici koji se bave ovčarstvom u selu Rašćani. Ističu kako bi se novci trebali raspodijeliti prema grlu a na prema stadu, a velike probleme imaju s otkupom mlijeka zbog nedostatka laktofriza na terenu. Isto tako, zbog ispaša ovaca u brdovitim područjima problem im stvaraju nedostatak lokava za napoj ovaca.

Ministar Šljivić je kazao da se u ministarstvu već radi na promjeni načina poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, te da će taj Program biti prezentiran članovima Vlade nakon usvajanja Proračuna za 2014. godinu. Upoznao je domaćine s činjenicom da se mlijeko ne može poticati po dvije osnove, odnosno od strane županijskog i federalnog ministarstva, ali je obećao da će županijsko ministarstvo pokušati iznaći najadekvatniji način raspodjele sredstava kojim će svi korisnici biti zadovoljni. Obiteljima u selu Rašćani, koji zajedno imaju preko 3500 ovaca, ministar je obećao izgradnju lokve jer se sredstva za tu namjenu planiraju u Proračunu svake godine.