U utorak, 1.veljače, 2022. godine, ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Milan Bašić sa suradnicima izvršio je službenu posjetu terenskoj kancelariji OSCE-a u Drvaru, gdje se sastao sa šefom terenske kancelarije gosp. Christopherom Blairom. OSCE već godinama pruža potporu svim nivoima vlasti u županiji, a Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi nekoliko aktivnosti uz podršku OSCE-a. Ministar Bašić i gospodin Blair razgovarali su o besplatnoj pravnoj pomoći u županiji, aktivnostima na borbi protiv korupcije, donošenju i izmjeni županijskih propisa čiji je predlagatelj Ministarstvo pravosuđa i uprave, te drugim važnim društvenim i socijalnim pitanjima. OSCE ima posebno odjeljenje, koje se bavi  pravima građana, kao i zaštitom i unapređenjem ljudskih prava.