Dana 19.10.2021. godine ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Milan Bašić u pratnji savjetnika predsjednika Vlade HBŽ, Ivice Ćosića i stručnog suradnika za pravosuđe, Zdravka Galešića, je zajedno s ostalim županijskim/kantonalnim ministrima pravosuđa i uprave prisustvovao na sastanku održanom u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu. Središnja tema sastanka odnosila se na izmjene i dopune Zakona o notarima FBiH. Federalni ministar pravde, g. Mato Jozić prisutne je upoznao s aktivnostima Federalnog ministarstva koje su poduzete u svrhu ostvarivanja usklađenosti predmetnog zakona s presudama Ustavnog suda F BiH iz 2015. i 2019. godine, kao i podzakonskih propisa koje se donose na temelju navedenog zakona. Izmjene i dopune Zakona o notarima prvenstveno se odnose na odredbe koje reguliraju kontroliranje zakonitosti i ispravnosti poslovanja notara, eventualne stegovne odgovornosti notara, uvođenja instituta solemnizacije ugovora i promjene tarifa i nagrada za rad notara.

U nastavu sastanka svatko od prisutnih ministara pravosuđa i uprave je, u okviru svog resornog ministarstva, prezentirao svoje mišljenje o načinu primjene predmetnog zakona i poteškoćama s kojima se susreću u praktičnoj primjeni istog. Ministar Bašić kazao je kako u Hercegbosanskoj županiji notarsku djelatnost obavljaju dva notara te kako postoji problem koji se ogleda u nemogućnosti pronalaska kvalificiranog kadra koji ispunjava uvjete potrebne za obavljanje notarske djelatnosti.

Sastanku se naknadno pridružio i direktor Agencije za državnu službu F BiH, g. Refik Begić. Tema razgovora bila je harmonizacija federalnog Zakona o državnim službenicima i namještenicima F BiH s županijskim propisima donesenim na osnovu tog zakona u cilju ujednačavanja prakse u primjeni i kontroli nad primjenom zakona na području Federacije BiH. Ministar Bašić istakao je da se u Hercegbosanskoj županiji od 2014. godine primjenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, zajedno s podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona, koji se temelji na formi dualizma.

Na koncu sastanka izražena je potreba o nastavku suradnje i dijaloga Federalnog ministarstva pravde s županijskim/kantonalnim ministarstvima pravosuđa i uprave u cilju pravilnog i usklađenog ostvarivanja poslova iz zajedničke oblasti.