Dana 23.09.2021. godine ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Milan Bašić posjetio je županijski Zavod za pružanje pravne pomoći, gdje je razgovarao sa direktoricom Zavoda, Tinom Mišković. Hercegbosanska županija je donijela Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 9/16), te formirala Zavod, koji je sa radom počeo ove godine. Zavod je organiziran kao niža proračunska jedinica Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, sa sjedištem u Livnu, a predviđene su i dvije podružnice, u Tomislavgradu, za područje Tomislavgrada i Kupresa, i u Drvaru, za područje Drvara i Bosanskog Grahova, koje još nisu počele sa radom. Navedenim Zakonom detaljno je propisano koje kategorije građana i pod kojim uvjetima imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u sudskim i upravnim postupcima, o čemu Zavod donosi rješenje u svakom pojedinom slučaju.