mandinoNa sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj u četvrtak, 4. veljače 2016. godine razmatrana je Informacija Uprave za ceste Hercegbosanske županije o utrošku kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta.

Ocijenjeno je da je 5.000.000,00 KM kvalitetno realizirano na području Hercegbosanske županije. Manji iznos sredstava u livanjskoj i općini Drvar nije implementiran. Vlada je donijela Zaključak u kojem se daje rok općinama Livno i Drvar da do 29. veljače 2016. godine dogovore s Upravom za ceste Hercegbosanske županije implementaciju preostalih neutrošenih kreditnih sredstava.

Ukoliko općine Livno i Drvar do navedenog nadnevka ne dostave relevantne dokaze o namjenskom utrošku sredstava ona će se staviti na raspolaganje Upravi za ceste Hercegbosanske županije.

Cjelovitu informaciju možete preuzeti OVDJE.