Od 15. svibnja 2014. godine lovišta na području Hercegbosanske županije ne mogu se više davati besplatno na korištenje. Naime, od dana stupanja na snagu Federalnog Zakona o lovstvu (1.2.2006. godine), sva lovišta u Hercegbosanskoj županiji privremeno su davana bez naknade dotadašnjim korisnicima lovišta. Međutim, donošenjem Pravilnika o davanju lovišta na privremeno korištenje i visini naknade za njihovo korištenje od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije stekli su se uvjeti za davanje lovišta na korištenje uz naknadu.

Resorno ministarstvo je sukladno odredbama Federalnog Zakona o lovstvu i Zakona o koncesijama zatražilo od predstavničkih tijela jedinica lokalnih uprava s područja Hercegbosanske županije suglasnost na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu koncesija za lovišta. S obzirom da ista nisu dala pozitivnu suglasnost, Vlada Hercegbosanske županije je donijela Odluku o davanju lovišta na privremeno korištenje, te istom ovlastila Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da donese Pravilnik o davanju lovišta na privremeno korištenje i visini naknade za njegovo korištenje.

Navedenim Pravilnikom propisano je da se lovišta daju na korištenje dosadašnjim korisnicima lovišta bez natječaja, na razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015, te je propisana visina naknade za korištenje predmetnim lovištima i to u iznosima od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM, ovisno o površini lovišta.

Pravilnik o davanju lovišta na privremeno korištenje možete preuzeti OVDJE ili u rubrici dokumenti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.