Share:

Održana 89. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i uputila u skupštinsku proceduru nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu u iznosu od 60.625.421,00 KM. Prihodi i primitci kao i izdatci u 2010. godini planirani su u istom iznosu od 60.625.421,00 KM. Nacrt Proračuna za 2010. godinu od Rebalansa proračuna u 2009. godini veći je za 4.937.603,00 KM ili za 8,87%. U skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Vlada je razmatrala program rada za 2010. godinu Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nacrt Plana prihoda i rashoda za 2010. godinu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

U skupštinsku proceduru upućen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezima Hercegbosanske županije. Vlada je dala suglasnost za imenovanje Miroslava Ćurića, profesora zemljopisa za ravnatelja Srednje ekonomske škole u Livnu na mandatni period od četiri godine.

Share:

Održana izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana 5. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada usvojila Odluku o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 300.000 KM za rješavanje problema nedostatka kadrova u županijskoj bolnici „Fra Mihovil Sučić”. Sredstava u iznosu od 200.000 KM osigurala je Vlada Hercegbosanske županije u Proračunu za 2009. godinu, a sredstava u iznosu od 100.000 KM transferirat će Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.
Vlada je Odluku donijela na temelju Zaključka županijske skupštine, kojim je Vlada zadužena da aktivno pristupi otklanjanju problematike u zdravstvu.

Share:

Održana 86. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o utvrđivanju osnovice za isplatu plaća za prosinac 2009. godine u iznosu kao za studeni prošle godine, a usvojena je i Odluku o utvrđivanju osnovice za topli obrok za prosinac u iznosu od 8 KM po danu. Također, Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli financijskih sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, kako bi se mogla realizirati isplata plaća. Na sjednici je usvojen i Program rada Ministarstva financija za 2010. godinu.

U sklopu realiziranja projekta osnivanja Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 50.000 KM za provedbu konkurentskog postupka javnih nabava sljedećih usluga: izrada studije izvodljivosti Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije i izradu investicijskog programa Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala prijedloge Pedagoškog standarda osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava i usvojila Zaključak, kojim zadužuje Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa da simulacijom primjene predloženih pedagoških standarda sačini analizu postojećeg stanja, mrežu škola, broja uposlenih, broja učenika, opremljenost škola i zatraži mišljenje od općinskih vijeća, te nakon urađene simulacije Vladi prezentira činjenično stanje. Analiza bi trebala pokazati hoće li primjenom navedenih standarda doći do racionalizacije školstva, bolje opremljenosti škola i financijskih ušteda.

Vlada je imenovala Povjerenstvo za izradu prednacrta Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije koje je obvezno najkasnije u roku od 60 dana pripremiti prednacrt teksta Zakona o upravnim pristojbama.

Usvojena je Odluka o odobravanju programa privatizacije i metodi privatizacije tvornice tepiha „Topola“ d.o.o. iz Drvara i Odluka o visini naknade za godišnji odmor sucima i tužiteljima, a razmatranje točaka po rednim brojem 4. i 7. odgođeno je za sljedeću sjednicu zbog odsutnosti ministra gospodarstva.

Share:

Održana 85. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj sjednici Vlada je uputila u skupštinsku proceduru Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine. Do donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu, financiranje rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine vršit će se privremeno. Privremeno financiranje Hercegbosanske županije utvrđeno je u iznosu od 12.700.000,00 KM.
Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županiji. Razlog donošenja novog popisa lijekova je usklađivanje novog popisa sa Listom esencijalnih lijekova, koja je objavljena u Službenim novinama FBiH. Također, Popis lijekova je proširen, stavljanjem na listu lijekova koji se najčešće traže, odnosno za koje se najčešće traži odobrenje od Povjerenstva za lijekova na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Također, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu i Odluka o izmjenama Odluke o utrošku sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2009. godinu. Razlog za donošenje izmjena spomenutih Odluka je umanjenje sredstava Rebalansom Proračuna Hercegbosanske županije za 2009. godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici sukladno Izvješću Povjerenstva za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar donijela Rješenje o imenovanju Marijane Lončar i dr. Veseljka Perkovića na mjesto članova Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar. Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Share:

Izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je održana izvanredna sjednica Vlade na kojoj Vlada za ravnatelja županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ imenovala dr. Ivicu Jozić, anesteziologa u županijskoj bolnici. Vlada je nakon rasprave jednoglasno donijela Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća županijske bolnice „fra Mihovil Sučić“Livno o imenovanju dr. Ivice Jozića za ravnatelja županijske bolnice.

Danas je održana izvanredna sjednica Vlade na kojoj Vlada za ravnatelja županijske bolnice „Fra Mihovil Sučić“ imenovala dr. Ivicu Jozić, anesteziologa u županijskoj bolnici. Vlada je nakon rasprave jednoglasno donijela Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća županijske bolnice „fra Mihovil Sučić“Livno o imenovanju dr. Ivice Jozića za ravnatelja županijske bolnice.