Share:

Izvršeno plaćanje pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije obavještava sve zainteresirane da je u razdoblju od 25 do 27. travnja 2018. godine izvršena isplata pravomoćnih, izvršnih sudskih presuda, odnosno prve polovice sredstava planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije 2018. godine za tu namjenu u iznosu od 150.000,00 KM.

Share:

Isplaćene porodiljne naknade

Danas, 30. travnja 2018. godine Ministarstvo financija u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je za mjesec ožujak 2018. godine na ime porodiljnih naknada 81.201,78 KM za 121 rodilju koje su u radnom odnosu, a na ime 181 neuposlene rodilje isplaćeno je 21.300,00 KM.

Share:

Ministar financija u Vladi Hercegbosanske županije, Stipan Šarac izjavio: „Što se tiče ovog mandata kao ministra financija najveće postignuće je financijska stabilnost Hercegbosanske županije kao osnovnog preduvjeta normalnog funkcioniranja života.“

Ministarstvo financija uz potporu Vlade Hercegbosanske županije uložilo je puno truda na financijskoj stabilizaciji Hercegbosanske županije. Rezultati su evidentni. Obveze prema korisnicima Proračuna su izvršene ili se izvršavaju na vrijeme. Radi se i na određenim projektima, a za županiju Hercegbosansku iznimno je bitno stavljanje u funkciju Zavoda za hranu i veterinarstvo. To su samo neki od povoda Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije za razgovor s ministrom financija u Vladi Hercegbosanske županije, Stipanom Šarcem.
Gospodine Šarac, ovogodišnji Proračun Hercegbosanske županije iznosi 81.023.500,00 KM.  Možete li nam reći kako se Proračun ostvario u prva tri mjeseca?
– U prva tri mjeseca ove godine Proračun se ostvaruje sukladno planiranim stavkama na prihodovnoj strani naročito onim najvažnijim kao što su: porez na dobit, porez na imovinu, porez na dohodak i prihodi od neizravnih poreza (PDV-a) tako da smo zadovoljni trenutačnim stanjem.

Zanima nas na koju stavku u Proračunu je potrošeno najviše sredstava?
– Najviše sredstava se troši na poziciju bruto plaća i naknada i tekućih prijenosa- potpora, otprilike tri četvrtine Proračuna.

Jesu li ispunjene sve obveze prema korisnicima Proračuna?
– Sve obveze prema korisnicima Proračuna su izvršene i izvršavaju se sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije, tako da tu nemamo nekih većih problema ili kašnjenja.

Vi ste izjavili da je Vaš stav i stav Vlade politika financijske stabilizacije u Hercegbosanskoj županiji. Jeste li u tome uspjeli?
– U tome smo uspjeli, jer kako  sam odgovorio na gore navedeno pitanje sve svoje obveze uredno izmirujemo u zakonskim rokovima, a zadnje tri godine smo završili u suficitu, kumulirani deficit iz ranijih godina smo skoro u potpunosti  izmirili tako da sam osobno zadovoljan s trenutnim stanjem u Proračunu.

Ovogodišnji Proračun je osjetno veći u odnosu na zadnje tri godine.Možete li u temeljnim činjenicama nešto više reći o ovogodišnjem Proračunu u usporedbi recimo sa zadnja tri proračuna Hercegbosanske županije?
– Ovaj Proračun se razlikuje od prethodna tri Proračuna u nekoliko bitnih stavki od kojih je najvažnija svakako uvođenje dječjeg doplatka u visini od 30 KM po djetetu do navršene 15-e godine života. Ukupan iznos sredstava osiguran za ovu namjenu iznosi 2,5 mil KM. Ovdje moram napomenuti da je ovo prva godina kako je u Hercegbosanskoj županiji uveden dječji doplatak , tako da ćemo pratiti njegovu provedbu i za 2019. godinu reagirati ako uočimo da neke stvari treba popraviti ili promijeniti. Uz ovu stavku iznimno bitno je stavljanje u funkciju Zavoda za hranu i veterinarstvo  kao našeg strateškog opredjeljenja prema poljoprivredi, što bi u bliskoj budućnosti trebalo imati iznimno pozitivne financijske i sve druge učinke na taj resor, te konačan dovršetak cestovnog županijskog pravca Tomislavgrad-Lipa-Blidinje u punom obujmu, kao najkraćeg putnog pravca između Splita i Sarajeva što otvara daljnje mogućnosti i perspektive razvoja gospodarstva a naročito turizma imajući u vidu Blidinje kao jedan veliki neiskorišteni potencijal u tom pogledu.

Što smatrate najvećim postignućem u ovom mandatu Vlade i Vašem mandatu na mjestu ministra financija Hercegbosanske županije?
– Što se tiče ovog mandata kao ministra financija najveće postignuće je financijska stabilnost Hercegbosanske županije kao osnovnog preduvjeta normalnog funkcioniranja života, jer ako znamo da je trenutno na Proračunu izravno oko 1900 korisnika, a neizravno puno više, svako kašnjenje u isplatama i plaćanjima neminovno bi se odrazilo i na realni  odnosno proizvodni sektor koji je i ovako opterećen raznim problemima što bi rezultiralo smanjenjem  investicija i broja radnih mjesta.

Koji su Vaši planovi, odnosno Ministarstva financija u sljedećem razdoblju?
– Plan Ministarstva financija u narednom razdoblju je  nastavak provođenja politike zadnje četiri godine, što znači pridržavanje Zakona o proračunima, Zakona o izvršavanju Proračuna, vođenje računa o likvidnosti Proračuna i financijskoj disciplini svih korisnika.

Već nekoliko godina pojedine županije upozoravaju na nepravičnost Zakona o pripadnosti javnih prihoda, odnosno raspodjelu neizravnih poreza. Neke županije javno obznanjuju da su zadnjih godina na temelju tog Zakona oštećene za višemilijunske iznose. Kakva su praktična iskustva Hercegbosanske županije po tom osnovu?
–  Zakon o pripadnosti javnih prihoda jedan je od rijetkih zakona u BiH koji funkcionira sve ove godine i koji je donio svoje rezultate. Međutim, isto tako je činjenica da on nije pravedan prema svim županijama imajući u vidu povlaštene koeficijente radi posebnih rashodovnih potreba kantona/županije. Tako kanton Sarajevo ima koeficijent 2, Goražde 1,8, Posavina od 2014. godine1,5 i Hercegbosanska županija 1,1. Ovdje je očito da je unutar županija sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet uvršteno i Sarajevo sa koeficijentom 2 iz nekih „povijesnih“ razloga i upravo ta činjenica je najveći kamen smutnje unutar ovog Zakona. Hercegbosanska županija apsolutno podržava izmjene ovog Zakona na način da će se uvažiti svi dosadašnji argumenti poput broja stanovnika, veličine površine, udjela u punjenju proračuna, ali i ravnomjerne razvijenosti svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine.

Hercegbosanska županija prostorno je najveća u Federaciji BiH. Spada u nerazvijena područja. Jesu li adekvatne i pravične potpore županijama s razine Federacije BiH?
– Potpore županijama s razine Federacije Bosne i Hercegovine su u prvim godinama bile namijenjene  samo za tri najnerazvijenije županije u Federaciji: Bosansko-Podrinjsku, Posavsku i Hercegbosansku županiju i dijelile su se u manjim ili većim iznosima ovisno od sastava vladajuće garniture. Zadnjih godina tendencija je da se uključe i ostale županije a ove godine i općine u Federaciji. Što se tiče Hercegbosanske županije te se potpore kreću na razini od 1,00 mil KM. Gledajući koliki iznos dobivaju ostale županije mi smo negdje u sredini tako da ne možemo biti nezadovoljni. Naravno uvijek se može i bolje i više. Međutim imajući u vidu stanje u Federaciji i odnos s ministricom financija gospođom Jelkom Milićević koji je iznimno korektan i profesionalan ja sam osobno zadovoljan.

 

 

Share:

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić potpisao dokument primopredaje donacije izvornog koda za sustav upravljanja proračunom

Informacijski sustav upravljanja proračunom, takozvani ‘’E-proračun’’ predstavile su danas u Sarajevu županijskim premijerima i ministrima financija veleposlanica SAD-a u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack i ministrica financija Federacije BiH, Jelka Milićević.  Riječ je sustavu  koji omogućava svim županijama u FBiH automatsko povezivanje u procesu planiranja proračuna Ministarstva financija FBiH. U znatnoj mjeri olakšava se, ubrzava i standardizira procese pripreme županijskih proračuna istaknuto je prilikom potpisivanja dokumenta o prijenosu vlasništva sustava e-proračuna kojega je u ime Vlade Hercegbosanske županije potpisao predsjednik Vlade, Ivan Jozić.

Ministrica Milićević istaknula je značaj ove primopredaje dokumenta kao i cjelokupnog projekta istaknuvši kako je zahvaljujući pomoći SAD-a putem USAID –ovih projekata:  Projekt reforme fiskalnog sektora (FAR) i Projekt jačanja državnih institucija i procesa (SGIP) dobivena moderna aplikacija za planiranje proračuna. „Ova suradnja odvija se temeljem Memoranduma o razumijevanju potpisanog 2015. godine između USAID-a i Vlade Federacije BiH, te Sporazuma o suradnji potpisanog 2013. godine  gdje su u partnerskom odnosu definirani prioriteti“, kazala je Milićević te dodala, „Ono što bih posebno istaknula jeste da su zahtjevi u vezi funkcionalnih karakteristika E-proračuna u potpunosti razvijeni sa stručnjacima iz svih županijskih ministarstava financija. U tom kontekstu mogu reći da će značaj rezultata ovih aktivnosti imati pozitivne efekte na kvalitet javnih financija u Federaciji BiH. Ovo je prvi korak u uspostavljanju potpune transparentnosti u ocjeni kretanja fiskalne pozicije Federacije BiH što nije uvijek jednostavno imajući u vidu razinu decentraliziranosti.Ove aplikacije sadrže i module za procjenu fiskalnih učinaka čime se pored detaljne analize i pitanja pojedinih propisa u osnovi  nameće jedan novi viši standard odgovornosti za sve donositelje odluka,“ istaknula je ministrica Milićević.

„Pokretanje sustava E-proračuna označava završetak značajne tehničke pomoći koju pružaju USAID-ovi projekti. Samo u ovaj projekt elektronskog praćenja i izrade proračuna uloženo je oko 700 tisuća konvertibilnih maraka“, istaknula je veleposlanica SAD-a u BiH, Maureen Cormack.

USAID FAR je osigurao softver, hardver i obuku za svih 10 županijskih ministarstva financija i Ministarstvo financija FBiH. Modul procjene financijskog utjecaja USAID-ovog projekta SGIP će pak omogućiti unošenje podataka u realnom vremenu, a koji će biti dostupni javnosti.

Share:

Isplaćen preostali dio sredstava po sudskim presudama za tekuću godinu

Ministarstvo financija u Vladi Hercegbosanske županije u srijedu, 6. prosinca 2017. godine isplatilo je preostali dio sredstava po sudskim presudama za tekuću godinu.

Ukupno planirana sredstva za isplatu u 2017. godini po tom osnovu iznosila su 300.000,00 KM.

Isplata sredstava po sudskim presudama odnosila su se najviše na pravomoćne, izvršne sudske presude iz ranijeg razdoblja po raznim osnovama, a u najvećoj mjeri su se odnosile na tužbe djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije radi neplaćanja rada noću, blagdanima i prekovremenih sati.

Share:

Obavijest Ministarstva financija Hercegbosanske županije

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije izradilo je radnu verziju Zakona o porezu na promet nekretnina Hercegbosanske županije. Ovim putem poziva sva tijela uprave, općine, županijske institucije, poduzeća s javnim ovlastima, udruge, udruženja te druge zainteresirane pravne i fizičke osobe, da u roku 10 dana dostave svoja mišljenja, prijedloge i sugestije na predmetni Zakon.

Mišljenja, prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti putem e-maila na adresu: min.fin.hbz.tomislavgrad@tel.net.ba ili pismeno na adresu: Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, Kralja Zvonimira bb, 80240 Tomislavgrad.

Tekst Zakona možete preuzeti OVDJE ili u rubrici dokumenti Ministarstva financija.

Share:

Obavijest

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije obavještava da je u srijedu, 15. studenog 2017. godine plaća svim korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije za mjesec listopad 2017. godine prebačena na njihov osobni račun.
Osobni dohoci kontinuirano se isplaćuju u zakonskom roku i predviđenom dinamikom.

Share:

Održana prezentacija Programskog rješenja za uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrole (FUK) za korisnike javnih sredstava Hercegbosanske županije

Jučer, 15. ožujka 2017. godine u dvorani Skupštine Hercegbosanske županije u Tomislavgradu održana je prezentacija Programskog rješenja za uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrole (FUK) za korisnike javnih sredstava Hercegbosanske županije.

Prezentaciju je organizirala SEVOI grupa d.o.o. iz Sarajeva u suradnji s Ministarstvom financija Hercegbosanske županije. Skup je otvorio ministar financija Hercegbosanske županije, Stipan Šarac. Nakon pozdrava Marka Zlatarića predstavnika uprave SEVOI grupe, prezentaciju je vodila Zikreta Tubić dipl.ecc, direktorica SEVOI grupe, BiH. Tema je bila uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrole sukladno Zakonu o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH i Pravilniku o provođenju FUK-a u javnom sektoru FBiH. U uvodnom izlaganju g.Tubić je istakla da se zakonom propisuju zajednički okvirni principi i standardi za uspostavljanje,razvoj i implementaciju sustava FUK-a u javnom sektoru FBiH za što je nadležna Središnja harmonizacijska jedinica pri Federalnom ministarstvu financija.

Prezentaciji je nazočilo  68 predstavnika iz 25 institucija koje imaju status korisnika javnih sredstava s područja Hercegbosanske županije.

Shodno Zakonu o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH,te Pravilniku o provođenju sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH svi korisnici javnih sredstava moraju pristupiti implementaciji sustava financijskog upravljanja i kontrole u svojim organizacijama o čemu su obvezni izvještavati Federalno ministarstvo financija shodno čl.10 Pravilnika o provođenju FUK-a u javnom sektoru FBiH.

Zaključno sa 27. travnja 2017. godine svi korisnici javnih sredstava obvezni su dostaviti Federalnom ministarstvu financija Odluku o imenovanju koordinatora za FUK sukladno čl.14 spomenutog Pravilnika, što je prvi element uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrole.

SEVOI grupa BiH je članica Evropske organizacije za financijsko upravljanje i kontrolu i strateško planiranje. Matična firma se nalazi u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Prezentacija Programskog rješenja za uspostavljanje sustava financijskog upravljanja i kontrole

Sevoi grupa d.o.o. Sarajevo u suradnji s Ministarstvom financija Hercegbosanske županije u srijedu 15. ožujka 2017. godine u dvorani Skupštine Hercegbosanske županije u Tomislavgradu organizira prezentaciju Programskog rješenja za uspostavljanje sustava financijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Prezentacija je namijenjena svim rukovoditeljima ministarstava, gradova, općina, javnih poduzeća i javnih ustanova kao i rukovodiocima financijskih odjeljenja/službi, te rukovoditeljima i ostalih službi u institucijama s područja Hercegbosanske županije.

Financijsko upravljanje i kontrola – FUK predstavlja sveobuhvatan sustav internih kontrola koji se uspostavljaju, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga javna sredstva koristiti zakonito, pravilno i etično, ekonomično, efektivno i efikasno u svrhu ostvarenja ciljeva korisnika.

Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru F BiH objavljen je u Sl. novinama F BiH broj 38/2016, a Pravilnik o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru F BiH objavljen je u Sl. novinama broj 6/17.

Prezentacija taj dan bit će održana od 10-12 sati.

Prijavnicu koja se nalazi u prilogu potrebno je popuniti i poslati na e-mail: sevoi@sevoi-bh.eu ili fax broj: 033 922 377 – PRIJAVNICA

Share:

Radna verzija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije

zgrada vladeŽupanijsko ministarstvo financija pripremilo je radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije. Ovim putem pozivamo sve pravne i fizičke osobe, institucije, jedinice lokalne samouprave, udruge i ostale zainteresirane da daju svoja mišljenja, prijedloge, sugestije i primjedbe na pripremljenu radnu verziju Zakona u roku sedam dana od dana objave.

Mišljenja, prijedlozi, sugestije i primjedbe mogu se poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, Kralja Zvonimira b.b. 80240 Tomislavgrad ili putem e-maila na adrese: min.fin.hbz.tomislavgrad@tel.net.ba ili mf@vladahbz.com. Tekst Zakona se može preuzeti OVDJE ili u rubrici “propisi ministarstva” – Ministarstva financija Hercegbosanske županije.