Vlada Hercegbosanske županije obavještava javnost da je u cilju unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio Javne pozive za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa i projekata za razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini i za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje, samozapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Predmeti ovih Javnih poziva su izbor programa i projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za financiranje/sufinanciranje u 2015. godini.

Sve ostale informacije o uvjetima Javnog poziva zainteresirani mogu naći na stranicama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a za dodatna pitanja pojedinci i udruge iz Hercegbosanske županije mogu se javiti i u Ured predsjednika Vlade pozivom broja telefona: 034/200-161 ili na službene e-mailove: ivana.miskovic@vladahbz.com i zdravko.markov@vladahb.com.

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2015. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete preuzeti OVDJE.
Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa i projekata za razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini možete preuzeti OVDJE.