Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije raspisuje Javni natječaj za izbor članova Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije.

Prijavu s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama Hercegbosanske županije.

Javni natječaj za izbor članova Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije možete preuzeti u rubrici aktivni natječaji.