vlada_rhVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Javni poziv je otvoren za sljedeće kategorije prijavitelja:

1)neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske.
2)fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske
3)ugroženi pojedinci-pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Navedene kategorije mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu ispunjavanja posebnih potreba i provedbe projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja:

a)projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem  zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvarske
b)pomoć ugroženim pojedincima-pripadnicima hrvatskog  naroda izvan Republike Hrvaske.

Rok za podnošenje prijava traje do zaključno 6. listopada 2016. godine.

Dodatne informacije o pravu sudjelovanja, kriterijima i načinu prijave uz ostale uvjete i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili na linku http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/135/objavljen-2-javni-poziv-za-prijavu-posebnih-potreba-i-projekata-od-interesa-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske-za-2016-godinu.