Projekt zapošljavanja mladih, MarketMakers, koji je podržan od Vlade Švicarske, poziva sve zainteresirane organizacije koje ispunjavaju kriterije da se prijave u MarketMakers bazu ko-implementatora, a vezano za implementaciju druge faze projekta.

Krajnji rok za prijave je 24.07.2017. godine 

Ko-implementatori iz baze će povremeno biti pozivani od strane projekta MarketMakers kako bi podnijeli prijedloge intervencija u skladu sa sektorskim strategijama MarketMakers-a. Prijedlozi s najviše bodova će biti izabrani kako bi bili implementirani u suradnji sa MarketMakers projektom.

Više informacija možete dobiti na sljedećem linku: http://www.marketmakers.ba/clanak/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-za-saradnju-29

Vaše interese za suradnju možete slati na e-mail adresu: info@marketmakers.ba