Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) Evropske komisije objavila drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za 2018. godinu na temu provedbe najboljih praksi za promociju zdravlja:

CALL A: „Implementation of best practices to promote health and prevent noncommunicable diseases and to reduce health inequalities“.

Poziv je objavljen u skladu sa Planom rada za 2018. godinu Trećeg programa za djelovanje Unije u oblasti zdravstva 2014-2020, a obuhvaća dvije teme:

Tema 1: Transfer švedske inicijative „Prepisivanje fizičke aktivnosti na recept“ drugim zemljama (okvirni proračun: 1.350.000 EUR);
Tema 2: Transfer talijanskog CARDIO 50 programa drugim zemljama (okvirni proračun: 1.350.000 EUR) .

Tekst poziva, Vodič za aplikante i Aplikacijski obrazac su dostupni na linku http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html .

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 13. rujan 2018. godine.

Za više informacija o ovom pozivu potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Ministarstvo civilnih poslova, Sektor za zdravstvo na e-mail adrese: drazenka.malicbegovic@mcp.gov.ba ili snjezana.brckalo@mcp.gov.ba.