Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Tomislavgrad objavljuje Javni oglas za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Predmet javnog oglasa je prikupljanje prijava i utvrđivanje rang-lista za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koje utvrđuje i donosi Uprava za svaku općinu u Hercegbosanskoj županiji.

Visina pomoći za stambeno zbrinjavanje utvrđuje se u novčanom iznosu do 10.000 (deset tisuća) KM,  a dodjeljuju se sukladno programu rada Uprave za tekuću godinu, kako  slijedi: dodjela novčane pomoći za dovršenje kuće ili stana, koje  podrazumijeva izvođenje radova kojima se neuseljivi stambeni prostor dovodi u funkciju stanovanja, dodjela novčane pomoći za proširenje stambenog prostora, koje podrazumijeva dogradnju i nadogradnju postojećeg stambenog prostora, dodjela novčane pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja, koje podrazumijeva: radove kojima se osiguravaju osnovni higijensko-zdravstveni uvjeti u stambenim prostorima, uvođenje novih i zamjena dotrajalih instalacija u stambenim prostorima zamjenu dotrajalih, oštećenih i uništenih građevinskih elemenata u stambenim prostorima, radove i preinake kojima se povećava funkcionalnost postojećeg  stambenog prostora.

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana njegova objavljivanja u Službenim novinama Hercegbosanske županije.

Prijave na javni oglas mogu se podnijeti-dostaviti neposredno na protokol Uprave  u zajedničku pisarnicu Vlade Hercegbosanske županije ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ, ulica Kralja Zvonimira b.b., 80240 Tomislavgrad.

Sve druge informacije vezane za Javni oglas možete pogledati i preuzeti u rubrici Javni natječaji.