Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, raspisalo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 104/16).

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

1: Izgradnja poduzetničkih zona
2: Poticaji inovatorima – pojedincima
3: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture
4: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
5: Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata
6: Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
7: Poticaji novoosnovanim subjektima MSP

PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog Javnog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

Pravo na sudjelovanje i dodjelu financijskih sredstava se može ostvariti samo po jednom Javnom natječaju koji raspisuje ovo ministarstvo u tekućoj godini (kredit ili grant).

Podnositelji prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog Javnog natječaja. U slučaju više prijava istog podnositelja po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja. 

Dodatne informacije o tome tko ima pravo sudjelovanja, kriteriji i  način prijave, ostali uvjeti i  sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici ministarstva
www.fmrpo.gov.ba 
u rubrici Javni natječaji ili na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-sredstva-2017.