slavko_tomic_2016_001Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, raspisalo  Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2016. godinu po projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i za tradicionalne i stare obrte.

Korisnici sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2016./2017. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja kao i učenici koji će se u 2016./2017. godini školovati u srednjim stručnim školama za djelatnosti koje su definirane Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH”, br.: 66/09, 38/10 i 16/12).

Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne uprave.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:
Uspjeh u prethodnoj godini školovanja; imovinsko stanje učenika; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

NAPOMENA:
Učenici koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja na ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije o tome tko ima pravo sudjelovanja, kriteriji i  način prijave, ostali uvjeti i  sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici federalnog Ministarstva  razvoja, poduzetništva i obrta www.fmrpo.gov.ba. u rubrici Javni natječaji ili na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-jatjecaj-stipendiranje-ucenika/.