crveni križVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike raspisalo Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Na javni poziv mogu se prijaviti projekti iz slijedećih područja i za slijedeće aktivnosti:

1. Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija;
2. Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa);
3. Rad javnih kuhinja i
4. Organiziranje akcija dragovoljnog darivanja krvi, odnosno promoviranje dragovoljnog davalaštva krvi. 

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Dodatne informacije o tome tko ima pravo sudjelovanja, kriteriji i način prijave, ostali uvjeti i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici ministarstva www.fmrsp.gov.ba u rubrici Lutrija BiH ili na linku http://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=578&Itemid=1.