Vlada RHVlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH.

Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

• izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i
podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
• potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
• nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne
knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu
kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
• izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te
izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
• izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
• infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Dodatne informacije o pravu sudjelovanja, kriterijima i  načinu prijave uz ostale uvijete i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske  http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr.