Ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije poziva svu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu o tekstu Prijedloga Zakona o šumama Hercegbosanske županije, te da svoja mišljenja, dopune i prijedloge šalju na mail adresu Ministarstva: mpvs@vladahbz.com ili dostave pismenim putem na adresu Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno, BiH.

Također obavještavamo javnost da mogu osobno sudjelovati na javnoj raspravi o Prijedlogu Zakona o šumama Hercegbosanske županije, koja će se održati 26. rujna 2012. godine (srijeda) s početkom u 9.00 sati, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije (velika dvorana) ul. Stjepana II Kotromanića b.b., općina Livno.

Tekst Prijedloga Zakona o šumama objavljuje se na Web stranicama Vlade Hercegbosanske županije www.vladahbz.com, te se time otvara javna rasprava.

Trajanje javne rasprave predviđa se do 28. rujna 2012. godine.

Tekst Prijedloga Zakona o šumama možete preuzeti OVDJE.