Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, donijela Zaključak kojim se usvaja Program javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2024.- 2026. godine s listom prioriteta kandidiranih projekata, koji je sačinilo Ministarstvo gospodarstva – Odjeljenje za upravljanje projektom. Ovaj trogodišnji planski dokument sadrži podatke o ukupno 39 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 252.292.165,00 KM, od čega se 215.379.594,00 KM odnosi na 21 kandidirani projekat i 36.912.570,00 KM na 18 projekata u implementaciji. Cjelovit Program dostupan je na poveznici: Program javnih investicija HBŽ 2024.- 2026.

Razmatrajući prijedlog i mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije u svezi izgradnje fotonaponske solarne elektrane u općini Tomislavgrad, Vlada je usvojila prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je izgradnja fotonaponske solarne elektrane u općini Tomislavgrad ukupne snage 92,5 MW u interesu Hercegbosanske županije.

Također, na prijedlog resornoga ministarstva, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju predmetne solarne elektrane na lokaciji Seline u općini Tomislavgrad. Koncesija se dodjeljuje na način i kroz postupak nadmetanja po Pozivu sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Uredbe o dodjeli koncesija.

Vlada je usvojila Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2023./2024. godinu u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM, sukladno podatcima o broju učenika koji koriste prijevoz, dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije, a raspodijelit će se kako slijedi:

  •  Grad Livno – 166.287,88 KM
  •  Općina Tomislavgrad – 173.106,06 KM
  •  Općina Glamoč – 21.969,70 KM
  •  Općina Drvar – 18.939,39 KM
  •  Općina Bosansko Grahovo – 9.469,70 KM
  •  Općina Kupres – 10.227,27 KM

Odobrena su i dodatna financijska sredstva Općini Glamoč za sufinanciranje prijevoza učenika Udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju „NAŠA DJECA“ Glamoč  u JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „NOVA NADA“ Tomislavgrad u iznosu od 20.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada je usvojila Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za programe iz oblasti športa koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske Županije za 2023. godinu u iznosu od 400.000,00 KM, za redovite programe: 340.000,00 KM i za dodatne programe: 60.000,00 KM.

Vlada je dala suglasnost Srednjoj ekonomskoj školi Livno da proračunska sredstva, utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu, u iznosu od  80.000,00 KM, može utrošiti za projekt nabave peći, potrebne radove za funkcioniranje grijanja između škole i sportske dvorane, nabavu klupa, stolica i katedri, nabavu školskog razglasa te za zaštitu učionica i ureda od sunca.

Usvojen je prijedlog Odluke i dana suglasnost Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata  HVO-a Hercegbosanske županije da podnese zahtjev nadležnoj poslovnici Elektroprivrede HZHB u Tomislavgradu za priključenje na električnu mrežu poslovnoga prostora u suterenu zgrade stradalnika Domovinskog rata u Tomislavgradu. Ovom prilikom valja još napomenuti da je Vlada HBŽ ranijom Odlukom iz rujna 2022. godine odobrila korisniku Udruzi Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO HB Tomislavgrad, novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 KM za obnovu i opremanje predmetnih poslovnih prostora a koji su kroz proteklo razdoblje uređeni i privedeni namjeni.

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o najmu stana kojim se, između ostaloga, uređuju prava i obveze najmodavca – vlasnika stana i najmoprimca – korisnika stana  koji je u državnom vlasništvu ili u vlasništvu građana i na kojemu je stečeno stanarsko pravo. Nacrt Zakona je upućen u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.

Razmatrajući Zahtjev Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava, iz Tekuće pričuve, u iznosu od 10.000,00 KM, za nabavu cjepiva protiv gripe.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke i dala suglasnost Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije za provedbu postupka Javne nabave roba – Geografski informacijski sustav (GIS) za čiju realizaciju su osigurana sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu, u iznosu od 230.000,00 KM.