4U Parku prirode Blidinje u subotu je 11. lipnja otvorena “Bijela staza” u okviru projekta “Via Dinarica” čime je napravljen veliki korak ka daljnjem razvoju platforme za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u BiH. Otvorenju su u ime Vlade Hercegbosanske županije nazočili predsjednik Draško Dalić, ministar financija, Stipan Šarac i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petar Galić.

“Via Dinarica” je projekt kojeg od 2014. godine implementiraju i financiraju Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i UNDP u BiH. Ciljevi ove inicijative su promocija dinarskog koridora i smanjenje ekonomskih, socijalnih i regionalnih različitosti u BiH, putem afirmacije Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije i povećanja konkurentnosti u oblasti avanturističkog i rekreativnog turizma kojim se promovira prirodna baština BiH.3

– Vlada SAD vjeruje da je turizam važan kao pokretačka snaga za jačanje gospodarstva u BiH. Turizam je jedna od grana gospodarstva s najbržim rastom u BiH i čvrsto vjerujem da ima još prostora za rast u ovoj oblasti. Naš cilj je da uspostavimo koridor Via Dinarice na tri ključne staze – bijeloj koja ide po vrhovima planina, zelenoj koja ide središnjim dijelom i plavoj koja ide duž morske obale, one će biti turističke destinacije u vlasništvu lokalnih zajednica kojima će te zajednice upravljati i samim tim osigurati održiv izvor prihoda velikom broju zainteresiranih subjekata – kazala je veleposlanica SAD-a u BiH Maureen Cormack.

Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mate Franjičević tijekom svečanosti istaknuo je kako otvaranje “Bijele staze” i inicijativa “Via Dinarica” predstavljaju šansu da se BiH predstavi u pozitivnom svjetlu,  jer je turizam, kako je istaknuo,  jedan od uspješnih primjera, koji mogu pokazati BiH i na regionalnom i na međunarodnom planu, posebno u oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Inače, Via Dinarica predstavlja platformu za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u sedam država kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi od Slovenije na sjeveru do Srbije, Kosova i Albanije na jugu.