Sukladno Odluci o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2012. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršilo je obradu podataka za realizaciju II. tranše za Sufinanciranje troškova ishrane muzni grla.

Ukupan iznos sredstava od 200.000,00 KM namijenjen za realizaciju II. tranše ministarstvo je rasporedilo prema prikupljenim zahtjevima i podatcima iz I. tranše što po pojedinačnom grlu iznosi 35,00 KM.

Obrađene zahtjeve Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva proslijedilo je Ministarstvu financija Hercegbosanske županije na isplatu a sredstva na računima korisnika novčanih potpora biti će doznačena tijekom sljedećeg tjedna.