U Hercegbosanskoj županiji je u tijeku izrada Integralne strategije razvoja Hercegbosanske županije  za razdoblje 2016-2020, koju sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP i Vlada Hercegbosanske županije.

U prethodnom razdoblju je izrađena  analiza stanja županije, vizija razvoja i strateška platforma, a trenutno se radi na definiranju  strateških  ciljeva, prioriteta i konkretnih mjera. U slijedećem razdoblju planirani su programski i operativni dio  strateške platforme. Programski dio čine mjere (sa programima i projektima, rezultatima, indikatorima, rokovima, nositeljima odgovornosti i financijskim okvirom) te operativni dio izrada trogodišnjeg akcijskog plana.

Glavni nositelj aktivnosti je ŽOR-županijski odbor za razvoj, sastavljen od predstavnika svih županijski ministarstava, uprava, zavoda i općina, koji su podijeljeni u tri sektorske grupe: gospodarsku, društvenih djelatnosti i zaštite okoliša.

Ured Predsjednika Vlade Hercegbosanske županije sa Ministarstvom gospodarstva koordinatorom u izradi Strategije, poziva i sve zainteresirane gospodarstvenike, udruženja poslodavaca, udruge, zdravstvene i socijalne ustanove s područja županije da svoje konkretne prijedloge za izradu Strategije pošalju na službeni mail Ureda Predsjednika. Također postoji mogućnost da kroz uključivanje u partnersku grupu  ili ŽOR  izravno sudjeluju u izradi Strategije. Službeni e-mail na koji mogu uputiti svoje prijedloge je: ivana.miskovic@vladahbz.com .