Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 26. prosinca 2017. godine objavio je dva Otvorena Javna natječaja za dodjelu sredstava iz Revolving fondova, i to:

  • Otvoreni Javni natječaj za dodjelu sredstava Revolving fonda za financiranje projekata energijske efikasnosti  za 2017. godinu – JK RFEE 2017/2, i
  • Otvoreni Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata zaštite voda i reciklaže otpada za 2017. godinu – JK RFZViRO 2017/2.

Javni natječaji objavljeni su 26. prosinca 2017. godine na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, u dnevnim novinama „ Dnevni avaz „ i „ Večernji list “, zatim 29. prosinca 2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH 103/17 – Oglasni dio.

Putem navedenih Javnih natječaja pozivaju se potencijalni korisnici da dostave prijave za financiranje iz sredstava dva Revolving fonda uspostavljena od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Raspoloživi proračun za JK RFEE 2017/2 iznosi 1.670.000,00 KM, dok je JK RFZViRO 2017/2 iznos od 1.000.000,00 KM. Bitno je napomenuti da je u oba Javna natječaja kamatna stopa za kreditna sredstva fiksna i iznosi 0%.

Ovim putem obavještavaju se korisnici da dostave prijave za financiranje iz sredstava dva Revolving fonda uspostavljena od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Aktivnosti koje mogu biti predmet financiranja, kao i uvjeti koje korisnici moraju ispunjavati detaljno su opisani u tekstovima Javnih natječaja.

Javne natječaje možete preuzeti OVDJE.