Vlada Hercegbosanske županije dobila je od Ureda za reviziju institucija u FBiH nacrt Izvješća o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Hercegbosanske županije za 2009. godinu. Iako je riječ o nacrtu izvješća na koji Vlada do 6. kolovoza 2010. godine treba dostaviti eventualne primjedbe sa pismenim komentarima i relevantnom dokumentacijom, nacrt izvješća Ureda za reviziju institucija i ove godine je pozitivan.Tako u nacrtu izvješću stoji da je financijsko poslovanje Hercegbosanske županije tijekom 2009. godine osim u tri napomene u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom. Predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac je istaknuo da nacrt izvješća najbolje govori da se proračunski novac i u 2009. godini trošio uglavnom u skladu sa važećim zakonima. Dodao je da treće po redu pozitivno izvješće Ureda za reviziju najbolje govori o racionalnom i odgovornom odnosu Vlade prema trošenju Proračunskog novca.