Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u suradnji sa Federalnim zavodom za poljoprivredu organizira edukaciju poljoprivrednih proizvođača koji se intenzivno bave proizvodnjom mlijeka.

Teme edukacije su: uzgoj muznih krava, proizvodnja kabaste stočne hrane, hranidba goveda, reprodukcija na farmi, vođenje evidencije na farmi, higijena mužnje i postupak sa mlijekom nakon mužnje i pravilno uzimanje uzoraka mlijeka za analizu.

Edukacija će se održati 24.06.2015. godine u 11 sati u Tomislavgradu – općinska sala za sastanke.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poziva sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače da se odazovu ovoj edukaciji.