Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan treći po redu sastanak vezan za provođenje aktivnosti sprječavanja nezakonitih radnji u pogledu čuvanja, sječe i prometa drvnih sortimenata na području Hercegbosanske županije.

Sastanku su pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije nazočili i predstavnici svih relevantnih institucija koji sudjeluju u ovome procesu.

Razgovaralo se o realizaciji zaključaka s prethodnih sastanaka, te o analizi izdanih odobrenja za rad pilana na području Županije za koje je inspekcija radom na terenu utvrdila da ne ispunjavaju propisane zakonske uvjete.

Nakon opsežne rasprave zaključeno je da će djelatnici Uprave za inspekcijske poslove izvršiti kontrolu knjiga proreze za 2013. godinu u svim pilanama na području Županije, te da će ova Uprava u suradnji s Ministarstvom gospodarstva izvršiti reviziju izdanih odobrenja za rad pilana u kojima su od strane inspektora utvrđeni nedostatci. Ministarstvo gospodarstva će dostavi podatke o prorezu oblovine i proizvodnji rezane građe u svim pilanama, a djelatnici Interne kontrole ŠGD-a „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres će u suradnji s djelatnicima policije, inspekcije i Uprave za šumarstvo pristupiti formiranju zajedničkih timova radi provođenja kontrole prometa drvnih sortimenata.

Dogovoreno je i da će ŠGD-a „Hercegbosanske šume“ svim pilanama koje rade protivno odredbama Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta obustaviti isporuku trupaca sve dok se ne otklone utvrđeni nedostatci.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ilija šljivić, koji je inicijator ovih sastanaka i cijele ove akcije, kazao je da će se i dalje nastaviti raditi istom dinamikom zbog izuzetno dobrih rezultata koje su polučile dosadašnje aktivnosti.