U Elektroprivredi HZ HB u Mostaru jučer je 4. veljače, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Branko Ivković u pratnji savjetnika Tvrtka Ćubele i direktora RU Tušnica Nike Kneza održao radni sastanak sa generalnim direktorom Elektroprivrede HZ HB Nikolom Krešićem i suradnicima Robertom Križanom i Tomom Vukojom na temu Povezivanje RU Tušnica sa Elektroprivredom HZ HB.

Na sastanku je dogovoreno da se na sljedećoj sjednici Uprave Elektroprivrede HZ HB usvoji  Plan i program rada RU Tušnica i da ga EP HZ HB ugradi u svoj godišnji plan rada za 2014. godinu, nakon čega će se poduzeti pravne aktivnosti oko promjene pravnog statusa RU Tušnica, koje će sukladno Zakonu o privrednim društvima F BiH  i u okviru JP Elektroprivreda HZ HB imati status zavisnog društva.

Dogovoreno je da se u narednom periodu, odnosno do sazivanja Skupštine Elektroprivrede HZ HB realiziraju navedene aktivnosti.