U četvrtak, 7. rujna 2017. godine u 9 sati održat će se 8. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Uredbe o turističkim zajednicama u Hercegbosanskoj županiji;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Anekx broj 1 ugovora o koncesiji;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva;
 5. Razmatranje prijedloga Memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti zdravstvenih i medicinskih znanosti između Ministarstva civilnih poslova BiH i Državne komisije za zdravstvo i planiranje obitelji Narodne Republike Kine;
 6. Razmatranje prijedloga Dvogodišnjeg sporazuma o suradnji BIH i Regionalnog Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu 2018/2019;
 7. Razmatranje prijedloga Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog Ugovora Ministarstvo unutarnjih poslova;
 9. Razmatranje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2016./2017. godinu;
 10. Razmatranje prijedloga Zamolbe Ekološko ribolovne udruge Buško blato za financijsku pomoć pri uvođenju javne rasvjete u selo Podgradina;
 11. Razmatranje prijedloga Memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti poljoprivrede, promociji agro-prehrambenog sektora i ruralnog razvoja između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za politike poljoprivrede, prehrane i šumarstva Republike Italije;
 12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju ovlaštenja Ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da raskine Ugovor o koncesiji lovišta ”Šator”, broj: 08-05-26-2035/09 od 12. studenoga 2009. godine zaključenim s gospodarskim društvom “Finvest Ždralovac” d.o.o. iz Crnog Luga, općina Bosanko Grahovo;
 13. Razmatranje prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad članovima Povjerenstva – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 14. Razmatranje prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad članovima Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika VSS-e;
 15. Tekuća pitanja.