U četvrtak, 2. ožujka 2017. godine u 10 sati održat će se 65. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 64. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje nacrta Zakona o Razvojnoj Agenciji Hercegbosanske županije;
3. Razmatranje radne verzije Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju  prodaje imovine poduzeća i metodi privatizacije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju isplate naknade članovima Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije za razdoblje 01.06.2015. – 31.12. godine;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole „Tin Ujević“ Glamoč;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju administrativne tajnice Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju administrativnog tajnika Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije;
9. Informacija – Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa;
10. Tekuća pitanja.