vlada-hbz-2U srijedu, 30. studenoga 2016. godine u 9 sati održat će se 55. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 54. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2017. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2017. godinu;
4. Razmatranje prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2017. – 2019. godina;
5. Razmatranje Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za Zdravstveno osiguranje za 2016. godinu;
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o isplati naknade članovima Povjerenstva za tehnički prijem radova izvedenih na projektu izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidinje;
7. Razmatranje Mišljenja na prednacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
8. Razmatranje izvršenja Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu podmirivanja troškova reprezentacije (održavanje seminara u organizaciji Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine);
10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju financijskih sredstava broj: 01-02-344-1/16 od 27. listopada 2016. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu pomoći Crvenom križu Hercegbosanske županije;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  Ivici Staniću, u svrhu  jednokratne financijske pomoći za nadoknadu štete nastale na poljoprivrednom zemljištu,  uslijed poplave;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  Goranu Maksiću;
14. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Domu zdravlja Drvar;
16. Razmatranje prijedloga Odluke  o imenovanju članova Policijskog odbora;
17. Razmatranje Informacije u svezi s upitnikom Europske komisije;
18. Razmatranje Informacije o radu/stanju u JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno;
19.  Razmatranje Informacije o Gospodarskom društvu Agraria d.o.o. Glamač;
20. Razmatranje Informacije o uključenosti Livanjskog polja u UNEP/GEF projekt za zaštićena područja (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva);
21. Tekuća pitanja.